Sponsoren Algemeen

SponsorCore Sponsor

Energieoverstapper

Energieoverstapper.nl is een van de grootste vergelijkingswebsites van Nederland op het gebied van energie en energieleveranciers. Met de onafhankelijke vergelijker van Energieoverstapper stappen maandelijks honderden mensen over naar een nieuwe energieleverancier.

IF Technology

Een klimaatneutraal Nederland in 2050. Dat is het doel van de overheid. Een mooi en ambitieus doel waarbij de oplossing wat ons betreft voor een groot deel onder onze voeten ligt.

Of het nu gaat om energie uit koude-/warmteopslag, aardwarmte of een slimme combinatie van verschillende technieken. IF Technology adviseert al meer dan twintig jaar over duurzame energiesystemen in de ondergrond.

IF haalt de bodem boven tafel
Maar hoe ziet de grond diep onder uw voeten er precies uit en zijn daar duurzame oplossingen mogelijk? Vanaf deze vraag tot en met een goed draaiend bodemenergiesysteem, neemt IF Technology u het werk uit handen. Neem daarvoor een kijkje bij onze diensten.

De bodem onder onze voeten wordt steeds waardevoller. Het is een warmte- en energiebron, maar ook een opslagplaats van warmte en koude, water, elektriciteit, aardgas en CO2. Die toepassingen zijn mogelijk door op een innovatieve manier om te springen met de ondergrond.

In binnen- en buitenland doet men dan ook steeds vaker een beroep op de unieke expertise van onze ruim 80 specialisten. Een team dat bij uitstek is gespecialiseerd in het ontwikkelen, toepassen en beheren van milieuvriendelijke en efficiënte oplossingen voor energie- en watervraagstukken.

Dat maakt IF tot een waardevolle partner voor overheden en organisaties, die kiezen voor het duurzaam benutten van datgene dat alle mensen met elkaar delen: de aarde. Engineering the earth.

Mantle Sponsoren

T&A Energy

T&A Energy is een projectontwikkelaar op het gebied van geothermie. Ons team van hooggekwalificeerde geologen, ingenieurs en project managers onderzoekt de mogelijkheden voor geothermie en ontwikkelt uw project van de planningsfase tot aan de inwerkingstelling van een geothermische installatie. Ook daarna staan we u nog met raad en daad ter zijde. Het gebruik van geothermische energie als milieuvriendelijke energiebron zowel technisch als economisch optimaliseren, dat is de missie van T&A Energy.

PanTerra Geoconsultants B.V.

We are a leading independent provider of integrated geological services to the international energy industry. In spite of the very different business environments, the subsurface geological and technological challenges of the oil and gas industry and “green” geothermal projects are very similar. Most PanTerra senior staff have over 25 years’ experience in the international oil and gas industry, which therefore puts us in a unique position to deliver top-quality subsurface evaluations and technical advice. We are the experts regarding the geological uncertainties related to geothermal projects, and we therefore provide you with data and tools to minimise business risks for geothermal investments.

Tauw: Denkkracht voor duurzame omgevingskwaliteit

Tauw is een onafhankelijk, open en innovatiegericht advies- en ingenieursbureau. Door onze jarenlange ervaring in advisering over bodemenergie hebben wij niet alleen veel kennis opgebouwd over technische aspecten, maar ook over subsidies en vergunningen. Daarmee helpen wij overheden met het ontwikkelen van beleid op het gebied van bodemgebruik, zodat de bodem duurzaam benut kan worden. Tauw is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag.
Uw link hier?