Informatie

AbstractHet Scientific Comite beoordeeld alle ingediende extended abstracts uiterlijk ontvangen op maandag 6 juni 2011. De auteurs ontvangen begin juli bericht over een eventuele selectie van hun abstracts voor een presentatie. Tegen die tijd zullen ook de verschillende sessies van het technisch programma vastgesteld zijn.

De extended abstracts dienen relevant te zijn met een van de genoemde onderwerpen. De auteurs worden verzocht aan te geven onder welk onderwerp hun extended abstract is gecategoriseerd. Mocht een auteur een bepaald onderwerp missen, dan horen wij dat graag.

De titel moet kort en relevant zijn. Het extended abstract is opgesteld in het Nederlands of in het Engels, is origineel en is nog niet verschenen in een andere publicatie. Een goed extended abstract bestaat uit een introductie, een beschrijving van de theorie of methode geïllustreerd met figuren, conclusies en referenties.

De extended abstracts worden gepubliceerd op een digitale gegevensdrager en tijdens het congres verspreid onder de deelnemers. De extended abstracts zullen na afloop van het congres ook gepubliceerd worden op deze website.
Uw link hier?