Abstracts

AbstractsDe call for papers voor de eerste editie van het Nationaal Congres Bodemenergie is geopend tot maandag 6 juni 2011. U wordt uitgenodigd om over één van de volgende onderwerpen een extended abstract in te dienen:

Conventionele diepe geothermie
Warmtepompen
Warmte- en koudeopslag
EGS/Ultradiepe geothermie
Boortechniek
Casestudies Ondergrondse ordening en beleid
Ontwerp bodemwarmtewisselaarsystemen (bv. warmteoverdracht en efficiëntie, effecten van grondwater)
Realisatie van het rendement: interactie tussen gebouw installatie en bodemenergiesysteem
WKO en grondwaterkwaliteit
Wij verzoeken u de informatie en de template instructies betreffende de abstracts aandachtig door te lezen voordat u uw abstract indient.

U kunt uw extended abstract indienen door het bestand als Microsoft Word 2007 document of PDF bestand te versturen naar [email protected]. Voor de layout verzoeken wij de auteurs om het beschikbare template te downloaden en te gebruiken. Klik op de onderstaande link voor het template van de extended abstracts:

Abstract Layout
Uw link hier?